Reg CRRC Regional Am CRRC Armenia Az CRRC Georgia
CRRC Azerbaijan
English
RESURSLAR

- Bloq

- Onlayn dərslik

- Quiz

- Faydalı linklər

Faydalı linklərElektron kitabxanalar

University of California, San Diego - Sosial elmlər üzrə statistik məlumatlara, məlumat kataloqlarına, məlumat kitabxanalarına, sosial elmlər üzrə portallara, ünvanlara və s. malik olan 863 İnternet səhifəsinin listinqi (siyahısı).

Library of business and economic literature - İqtisadiyyat, menecment və marketinq üzrə elektron tədqiqat təlimatları, metodoloji materiallar və elmi monoqrafiyalar. Ayrıca bölmədə təşkilatlarda iqtisadi, menecment və marketinq məsələləri ilə bağlı icmallar və elmi məqalələr verilmişdir.

Library of Economics and Liberty - Bu kitabxana iqtisadiyyat, bazarlar və azadlıq barədə araşdırmaların inkişafına həsr olunmuşdur. O, tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar, və iqtisadi düşüncəni sevənlər üçün resursların unikal kombinasiyasını təqdim edir. O, elektron kitablara, məqalələrə, electron ensiklopediyalara, və s. malikdir. Bu İnternet səhifəsi özəl təhsil fondu olan Liberty Fund, Inc. tərəfindən təmin olunmuşdur.

Princeton University Press - Sample Chapters: Sociology

Cambridge University Press - Sample Chapters: Social Theory

Cambridge University Press - Sample Chapters: Sociology of Religion

Princeton University Press Sample Chapters in Economics

Cambridge University Press - Sample Chapters: General Economics

Cambridge University Press - Sample Chapters: Microeconomics

Cambridge University Press - Sample Chapters: Economic History

Cambridge University Press - Sample Chapters: International & Development Economics

Cambridge University Press - Sample Chapters: Economic Systems

Cambridge University Press - Sample Chapters: Macroeconomics & Monetary Economics

Cambridge University Press - Sample Chapters: Econometrics

Cambridge University Press - Sample Chapters: Political Economy

 

Nəşrlər və məlumat mənbələri

İqtisadiyyat:

Articles from the Federal Reserve Bulletin
Bu sayt İqtisadi inkişaf barədə məlumat və təhlillər verən, bank tənbzimlənməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edən seçilmiş məqalələrin annotasiyasını təmin edir.

Business Cycle Indicators
Bu sayt iqtisadçılar tərəfindən biznes siklini ölçmək üçün istifadə olunan "aparıcı göstəricilər" və ya "aparıcı iqtisadi göstəricilər"i təmin edir.

Economics Education and Research Consortium (EERC)
EERC MDB-də iqtisadi təhsil və tədqiqatlara həsr olunmuşdur. Konsorsiumun on-line kitabxanası 7000-dən artıq elmi işə, konfrans hesabatlarına və bülletenlərə çıxışı təmin edir.

Economic Growth Resources
İqtisadi artım üzrə çoxsaylı resurslara, o cümlədən məlumat komplekslərinə və jurnallara linkləri təmin edir.

Institute for International Economics
Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutu "beynəlxalq iqtisadi siyasətin araşdırılmasına həsr olunmuş özəl, qeyri-kommersiya, qərəzsiz tədqiqat institutudur". Bu İnternet səhifəsində İnstitut tərəfindən dərc olunmuş kitabların qısa annotasiyası və press relizləri mövcuddur. İnstitutun əməkdaşlarının müxtəlif iqtisadi məsələlər üzrə çıxışları, bəyanatları və esseləri 1994-cı ildən bəri nəşr olunan elmi işlərin kolleksiyası şəklində mövcuddur.

NetEc - "NetEc" iqtisadi tədqiqatlar barədə məlumatların elektron vasitələrlə yayılmasının təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş könüllü fəaliyyətdir və bura daxildir:

  • BibEc - dərc olunmuş elmi işlər barədə informasiya,
  • WoPEc - electron formatda olan elmi işlər barədə məlumatlar,
  • CodEc - iqtisadiyyat və ekonometrika üçün kodlar,
  • WebEc - iqtisadiyyat üzrə İnternet resursları.

Stockholm School of Economics Working Papers
Bu sayt elmi işlərə, tətdiqatlar barədə hesabatlara və digər əlaqəli nəşrlərə linkləri təmin edir.

 

Demoqrafiya:

ERCOMER - Miqrasiya və Etnik Münasibətlər üzrə Avropa Tədqiqat Mərkəzi
Utrext Universitetinin ümumi Sosial elmlər Departamentinin nəzdində olan Miqrasiya və Etnik Münasibətlər üzrə Avropa Tədqiqat Mərkəzi Avropada miqrasiya və etnk münasibətlərin təhlilinə həsr olunmuşdur.

Forced Migration Online
Forced Migration Online (FMO) bütün dünyada məcburi miqrantların vəziyyəti barədə İnternet resurslarına çıxışı təmin edir.

U.N. Economic Comission for Europe - Population Activities Unit(PAU)
PAU - Avropa üzrə İqtisadi Komissiya və BMT Əhali Fondunun (UNFPA) birgə bölməsidir. PAU əhali araşdırmaları üzrə məlumatları toplayır və yayır, və müxtəlif hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları arasında informasiya mübadiləsinin əlaqələndirir. Bu saytda nəşrlərin siyahısına çıxış da mövcuddur.

BMT Qaçqından üzrə Ali Komissarlığı (UNHCR)
Dünya da qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı bir neçə hesabatın tam mətini və UNCHR-ın funksiya və fəaliyyəti barədə məlumatı təqdim edir.

BirləşmişMillətlər Əhali Divizionu

BMT Əhali Fondu (UNFPA)
BMT Əhali Fondunun İnternet səhifəsində bütün dünya üzrə demoqrafik, əhali və ailə planlaşdırılması barədə məlumatlar, o cümlədən iclasların hesabatları, texniki hesabatlar, press-relizlər və bəyanatıar üz əksini tapmışdır.

 

Sosiologiya:

Bureau of Labor Statistics
ABŞ Əmək Statistikası Bürosu (BLS) ABŞ federal hökumətinin əmək iqtisadiyyatı və statistikası sahəsində əsas orqanıdır. BLS əsas statistic məlumatları toplayan, emal və təhlil edən və yayan müstəqil ABŞ statistika idarəsidir.

Electronic Statistics Handbook
StatSoft Inc. laboratoriya tədqiqatları, biznes, sosial elmlər, məlumatların emalı, mühəndislik və s. sahələrdə statistikadan istifadə üzrə electron dərslikdir. Burada həmçinin detallı qlossari və geniş kitabxana da mövcuddur.

Energy-Related Resources
Bu sayt neft, qaz, kömür, elektrik, nüvə enerjisi və s. statistikaya malikdir. O, həımçinin illik "Energy Outlook" və "International Energy Outlook" nəşrlərinin tam mətninə də malikdir. ABŞ Energetika Departamentinin Enerji İnformasiya Administrasiyası tərəfindən təqdim olunmuşdir.

Fair Model
Yel Universiteti tərəfindən təmin olunan bu sayt istifadəçilərə makroiqtisadi modelləşdirmə aparmağa imkan verir. "Bu, biznes proqnoz?uları, h?kumət analitikləri və maktroiqtisadçılar üçün nəzərdə tutulmuş resursdur".

Hesabatlara çıxış Industry number (Ticarət Nazirliyinin Siyahıyaalma Bürosu vasitəsilə), Census of Population and Housing (həmçinin Ticarət Nazirliyinin Siyahıyaalma B?rosu vasitəsilə), və other U.S. economic data vasitəsilə əldə edilə bilər.

IDB - International Data Base
The International Data Base (IDB) dünyanın bütün ölkələri üzrə demoqrafik, sosial-iqtisadi məlumatların kompüterləşdirilmiş məlumat bankıdır.

International Monetary Fund's Dissemination Standards Bulletin Board
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Məlumatların Yayılması üzrə Bülleten Lövhəsi - The International Monetary Fund's Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB) BVF-in Məlumatların Yayaılması Standartlarının üzv? olan ölkələr tərəfindən təqdim olunmuş iqtisadi və maliyyə mənbələrinə linkləri təmin edir.

Social Indicators of Development
Dünyanın 170-dən artıq iqtisadiyyatının 1965-1993-cı illər üzrə 125 sosial-iqtisadi göstəricisinin Dünya Bankı tərəfindən hazırlanmış məlumatlar bazası.

Statistics
BMT-ninAvropa üzrə İqtisadi Komissiyası (UN-ECE) tərəfindən təqdim olunmuş bu sayt müxtəlif beynəlxalq statistika mənbələrinə linklərə malikdir.

Trends in Developing Economies
Trends in Developing Economies (TIDE) Dünya Bankından borc alan ölkələrin əksəriyyəti barədə qısa hesabatlar verir.

BMT Statistika İdarəsi
İqtisadi və Sosial İşlər üzrə Departamenti təqdim etdiyi bu səhifə statistika, metodologiya, nəşrlər, məlumatlar və əlaqə informasiyasına linklərə malikdir.

World Development Indicators Site
Dünya Bankının təqdim etdiyi "World Development Indicators" İnternet səhifəsi WDI-nin ən son nəşrindən cari məlumatlara çıxışı təmin edir.

 

Statistika:

A Sociological Tour Through Cyberspace
San-Antonioda yerləşən Trinity Universitetindən Michael C. Kearl tərəfindən hazırlanmış sayt.

Glossary of Selected Social Science Computing Terms and Social Science Data Terms

SocioSite
Amsterdam Universitetin Sosioloji İnformasiya Sistemi

The SocioLog
Julian Dierkes tərəfindən hazırlanmış sosiologiya üzrə kompleks rəhbərlik.

WWW Virtual Library: Sociology
Bütün dünyadan müxtəlif resurslara linkləri təmin edir.

 

Elektron məlumat bülletenləri

Eurasia Health Web site
Tibb mütəxəssisləri, sosiaoloqlar və demoqraflar üçün əhali və səhiyyə məsələlərini əhatə edir.

International Research Exchange
IREX təqaüdlər, iclaslar, konfranslar və seminarlar narədə bildirişləri yaymaq üçün electron məlumatlandırma sisteminə malikdir.

National Council for Russian, East European and Eurasian Research
Bu Amerika təşkilatı birgə layihələri və qısa m?ddətli səfərləri maliyyələşdirir.

National Science Foundation, Social and Economic Sciences
ABŞ NSF-in bu bölməsi hazırda maliyyələşdiurilən tədqiqatların təsvirini verir və hazırki proqram və müraciət üçün tövsəyələrə əlavə olaraq qrantlar hesabına maliyyələşdirilmiş işlərin axtarıla bilən annotasiyası sisteminə malikdir.

Social Science Research Council
Sosial Elmlər üzrə Tədqiqat Şurasının Avrasiya böməsi birgə layihələri və Avrasiyanın dillərinə və mədəniyyətlərinə aid olan mövzularda dissertasiya seminarlarını dəstəkləyir.

South Caucasus Regional Initiative
Dünya Bankının regiondakı inkişaf layihələri barədə icmal İnternet səhifəsi

USAID Europe/Eurasia Section
ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin regional və mjilli proqramları barədə məlumatlar.

 

Sorğu-məlumat mənbələri (ensiklopediyalar, lüğətlər)

http://eh.net/encyclopedia/ - "EH.Net Encyclopedia of Economic and Business History" iqtisadiyyat və tarix sahəsində tələbələrə və mütəxəssis olmayanlara keyfiyyətli məlumat vermək üçün tərtib olunmuşdur. On-line ensiklopediya üçün məqalələr ekspertlər tərəfindən yazılmışdır və onlar tanınmış mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirilmiş və diqqətlə redaktə olunmuşlar. Hörmətli Məsləhət Şurası yeni mövzuların daxil edilməsini tövsiyə edir, müəlliflərin seçilməsində yardım göstərir və layihənin əhatə dairəsini müəyyənləşdirir.

The Handbook for Economics Lecturers - Bu, iqtisadiyyat üzrə dərs deyən universitet müəllimlərinı məlumatlandırmaq və onların praktikasını təıkmilləşdirmək üçün rəhbərlikdir. Bu göstərişlər tədris, qiymətləndirmə, kursun tərtibi və qiymətləndirilməsi kimi dörd bölməyə malikdir. Hər bir bölmə tədrisin həmin aspektləri üzrə təcrübəyə malik olan iqtisadiyyat mütəxəssisləri tərəfindən yazılmışdır.

A Glossary of Political Economy Terms

Sociology

The Free Dictionary

 

İnternet jurnalları

Research Resources for the Social Sciences

Social Sciences, Humanities, General Reference - INFOMINE

The WWW Virtual Library

Journal of Statistics Education (JSE) - bütün səviyyələrdə, ibtidai, orta, ortadan yuxarı, aspirantura, davamlı və iş yerində təhsil zamanı statistikanın tədrisinin təkmilləşdirilməsi barədə bilikləri yayır.

JSE pulsuz olaraq əldə edilə bilər. Yeni sayların dərc olunması barədə bildiriş almaq istəyirsinizsə (vbə ya JSE barədə sual və təklifləriniz varsa) xahiş edirik redactor yardımçısı Denise Riker-ə (riker@iastate.edu) yazın.

International Journal on the Teaching and Learning of Statistics

Demoscope Weekly

 

Portallar və axtarış sistemləri

Sosial elmlər üzrə axtarış sistemləri və portalları:

Google Scholar - bu axtarış sistemi sizə geniş tədqiqat spektirini əhatə edən mövzular üzrə elmi əsərləri, tezisləri, kitabları, hələ nəşr olunmamış işləri, çıxarışları və texniki hesabatları axtarmağa imkan verir. Google Scholar elmi naşirlərdən, peşə cəmiyyətlərindən, nəşr olunmamış ədəbiyyatın repozitarilərindən və universitetlərdən, həmçinin elmi məqalələrdən nəticələri ekrana çıxarır.

Research Resources - burada bütün növ tədqiqatçılar və informasiya axtaranlar (xüsusilə də sosial elmlər üzrə) üçün linklər, informasiya və axtarış imkanı mövcuddur.

EcEdWeb - "The Economic Education Web" bütün formalarda və bütün səviyyələrdə iqtisadi təhsil resurslarına çıxışı təmin edən portaldır. İqtisadiyyatı öyrətmək üçün verilmiş mövzuda lazımı ədəbiyyatı seçin.

Web Center for Social Research Methods - Bu İnternet səhifəsi tətbiqi sosial tədqiqatlara və qiymətləndirməyə cəlb olunmuş şəxslər üçündür. Siz burada çoxlu resurs və tətbiqi sosial tədqiqat metodları ilə bağlı olan digər İnternet səhifələrinə linklər əldə edəcəksiniz.

Dr. T's EconLinks.com - Bi sayt İnternetdən fiqqətlə seçilmiş iqtisadiyyat xəbərlərini, məlumatları, təhlilləri və linkləri təqdim edir. O, həmçinin iqtisadçılar, tələbələr və iqtisadiyyat, biznes və ya maliyyə ilə maraqlananlar arasında kommunikasiyaya imkan yaradır.

Game Theory - Game Theory.net oyunlar nəzəriyyəsi və onun iqtisadiyyata, biznesə, siyasi elmlərə və digər fənnlərə tətbiqi ilə məşğul olan müəllimlər və tələbələr üçün resurs materiallarını təmin edir.

Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) - demoqrafgiya barədə informasiya resurslarının dünya şəbəkəsi.

 

Azərbaycan ümumi axtarış sistemləri və portalları:

AzTop

AzerNet

Azerbaijan Search

 

İnformasiya agentlikləri, İnternet qəzetləri və jurnalları

Azərbaycan

Xalq qəzeti

Ayna

Exo

Baku Sun

Azeri news

525-ci qəzet

Yeni Azərbaycan

Respublika

Azərtac Dövlət İnformasiya Agentliyi

TURAN

 

Azərbaycanda hökumət və dövlət orqanları

Prezidentin icra aparatı

Milli Məclis

Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər NAzirliyi

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

Xarici İşlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

Konstitusiya Məhkəməsi

Azərbaycan Milli Bankı

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

Mərkəzi Seçki Komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi

 

Azərbaycanda elm-təhsil müəssisələri

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Xəzər Universiteti

Azərbaycan Elmlər Akademiyası

Qərb Universiteti

Odlar Yurdu Universiteti

 

Beynəlxalq peşə assosiasiyaları və şəbəkələri

Beynəlxalq Sosiologiya Assosiasiyası

ESOMAR

Şimali Karolina Sosiologiya Assosiasiyası

Tətbiqi Sosiologiya Cəmiyyəti

Beynəlxalq Assosiasiyalar Birliyi

Amerika Slavyanşünaslıq Assosiasiyası

Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyası

Amerika İqtisadiyyat Assosiasiyası

Əhali Tədqiqatları üzrə Avropa Assosiasiyası

Amerika Demoqrafiya Assosiasiyası

Qlobal İnkişaf Şəbəkəsi

AXTAR:

SUBSCRIBE TO E-BULLETIN:

Enter your email to subscribe to CRRC's E-bulletin

QUICK LINKS:

CRRC Open in new window
FOLLOW CRRC ON:

Facebook (Azerbaijan)
Facebook (Regional)
Twitter (Azerbaijan)
Twitter (Regional)
Youtube
Got feedback? - Contact us
Eurasia Partnership FoundationCarnegie Corporation of New York

© 2006 - 2013 CRRC Azerbaijan. All rights reserved.