Reg CRRC Regional Am CRRC Armenia Az CRRC Georgia
CRRC Azerbaijan
English
QTRM HAQQıNDA

- Fəaliyyətimiz

- Tarix

- Bizim Heyət

- Maliyyə dəstəyi

- Xəbərlər və Tədbirlər

- AƏF/ QTRM Azərbaycan Qəyyumlar Şurası

- Tərəfdaşlar

- Mətbuatda

Tarix


Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzləri proqramı (QTRM) Cənubi Qafqazda sosial tədqiqatları və ictimai siyasətin təhlilini gücləndirmək məqsədi ilə yaradılmış resurs, tədqiqattəlim mərkəzləri şəbəkəsidir.

 

Nyu Yorkda yerləşən Karnegi Korporasiyası və Avrasiya Əməkdaşlığı - Azərbaycan Fondunun ortaqlığı ilə yaradılan bu proqramın məqsədi yüksək səviyyəli tədqiqat resurslarından istifadə etmək imkanlarını artırılmasına, sosial tədqiqatlarla və praktiki fəaliyyətlə məşğul olan alimlərin, mütəxəssislərin potensialının gücləndirilməsinə, dialoq və əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yardım göstərməkdir.

 

QTRM yarandığı 2003-cü ildən etibarən sosial elmlər üzrə mütəxəssislərə fundamental ədəbiyyatdan, məlumat və peşə təlimlərindən istifadə etmək imkanı yaratmaqla Cənubi Qafqazda sosial elmlər üzrə fəaliyyət göstərən mərkəzə çevrilmişdir. Bu mərkəz tədqiqatçılara aktual faktiki məlumatlara əsaslanan orijinal elmi tədqiqat işləri aparmaq və inkişaf etməkdə olan yerli tədqiqat icmasına qoşulmaq imkanı verir.

 

 

 

AXTAR:

SUBSCRIBE TO E-BULLETIN:

Enter your email to subscribe to CRRC's E-bulletin

QUICK LINKS:

CRRC Open in new window
FOLLOW CRRC ON:

Facebook (Azerbaijan)
Facebook (Regional)
Twitter (Azerbaijan)
Twitter (Regional)
Youtube
Got feedback? - Contact us
Eurasia Partnership FoundationCarnegie Corporation of New York

© 2006 - 2013 CRRC Azerbaijan. All rights reserved.