Reg CRRC Regional Am CRRC Armenia Az CRRC Georgia
CRRC Azerbaijan
English
TəDQIQAT

- Şəbəkəmiz

- Nəşrlərimiz

- Təlimlər

- Konfranslar

- Keçmiş layihələr

Keçmiş layihələr


Bundan əlavə, QTRM Azərbaycan  ofisi müxtəlif layihələr həyata keçirir:

                                                                                                                                     

Layihənin adı

Sifarişçi

 

 

 ABA ROLİ Layihələrinin Qiymətləndirməsi


 ABA ROLI 

 

Gənclərin  Yeni Media Vasitəsilə Sülh Quruculuğu


 FCO, Birləşmiş Krallıq  

 

 Qafqaz Barometri 2012


 

Nyu York Karnegi Korporasiyası


 

STEP/Bacarıqların Qiymətləndirilməsi


 

Dünya Bankı


 

Azərbaycanda sosial kapital, media və gender üzrə sorğu


 

İsveç Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (SIDA)


 

Azərbaycanda  Mili Məclisin Deputatlarının

köməkçiləri arasında sorğu,Üçüncü mərhələ


 

Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq İnkişaf Agentliyin(USAİD) layihəsi


 

Gürcüstan və Azərbaycan arasında trans-sərhəd ticarət və investisiya maneələri araşdırması üzrə təhlil


 

Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) GmbH


 

Azərbaycanda sosial müdafiə və sosial inteqrasiya

 

Avropa Komissiyası, Sosial İşlər və Bərabər İmkanlar 

Qafqaz Barometri 2010


 

Nyu York Karnegi Korporasiyası

 

 

Azərbaycanda  Mili Məclisin Deputatların

köməkçiləri arasında sorğu, İkinci mərhələ


 

Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq İnkişaf Agentliyin(USAİD)  layihəsi


 

Azərbaycanda  Mili Məclisin Deputatların köməkçiləri arasında sorğu


 

Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq İnkişaf Agentliyin (USAİD) layihəsi


 

Qafqaz Barometri 2009


 

Nyu York Karnegi Korporasiyası

 

 

Cənubi Qafqazda gənclər keçid dövründə və ailə-məişət kontekstində


 

INTAS

 

 

Azərbaycanda, Emənistanda və Gürcüstanda hüquq sistemi üzrə sorğu və fokus qrupları


 

Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GTZ)

 

 

Qafqaz Barometri 2008


 

Nyu York Karnegi Korporasiyası

 

 

Ermənistanda və Azərbaycanda fokus qrupların təşkil olunması: kütləvi informasiya vasitələrində qərəzlik


 

Birləşmiş Krallıq

 

 

Qafqaz Barometri 2007

 

Nyu York Karnegi Korporasiyası


 
AXTAR:

SUBSCRIBE TO E-BULLETIN:

Enter your email to subscribe to CRRC's E-bulletin

QUICK LINKS:

CRRC Open in new window
FOLLOW CRRC ON:

Facebook (Azerbaijan)
Facebook (Regional)
Twitter (Azerbaijan)
Twitter (Regional)
Youtube
Got feedback? - Contact us
Eurasia Partnership FoundationCarnegie Corporation of New York

© 2006 - 2013 CRRC Azerbaijan. All rights reserved.