Reg CRRC Regional Am CRRC Armenia Az CRRC Georgia
CRRC Azerbaijan
English
QAFQAZ BAROMETRI

- Qafqaz Barometri Nədir ?

- Məlumatın Elektron Təhlili

- CB Sənədlər

CB Sənədlər


2013 

Sorğu Vərəqəsi

İngilis dilində

 


2012 

Sorğu Vərəqəsi

İngilis dilində

 

Sorğu haqqında məlumat


2011 

Sorğu Vərəqəsi


İngilis dilində

 

 


2010

Sorğu Vərəqəsi

İngilis dilində


Nümunələrin Seçilməsi


2009 

Sorğu Vərəqəsi

Sorğu vərəqəsinin inkişaf strategiyasına əsasən,hər sorğu anketi ingilis dilində hazırlanır. Daha sonra sorğu Erməni,Azərbaycan və Gürcü dillərinə tərcümə olunur. Bundan əlavə, sorğunun üz səhifəsi, göstərici kartı və əlavə təlimatlar hazırlanır.

İngilis dilində

 

Azərbaycan dilində

 

Qara Siyahı

 


2008 

Sahə Hesabatı  

Sahə hesabatında sorğu keçirtmək üçün bütün lazımı məlumat təqdim olunub: sahə işinin keçirilmə tarixləri,sahə işinin necə təşkil edilməsi,nümunələrin seçilməsi və digər məsələlər.


Sorğu Vərəqəsi


İngilis dilində

Azərbaycan dilində 

Qara Siyahı  

 


2007

Sorğu Vərəqəsi

İngilis dilində

 

Azərbaycan dilində 

Russian


Qara Siyahı


Nümunələrin Seçilməsi  

QTRM-ın regional ekspertləri tərəfindən hazırlanmış nümunələrin seçilməsi metodologiyasını ətraflı təsfiri ilə burda tanış ola bilərsiz.

 


2006


NOTE: The CRRC's annual Data Initiative survey was renamed into Caucasus Barometer starting from 2010. 

 

AXTAR:

SUBSCRIBE TO E-BULLETIN:

Enter your email to subscribe to CRRC's E-bulletin

QUICK LINKS:

CRRC Open in new window
FOLLOW CRRC ON:

Facebook (Azerbaijan)
Facebook (Regional)
Twitter (Azerbaijan)
Twitter (Regional)
Youtube
Got feedback? - Contact us
Eurasia Partnership FoundationCarnegie Corporation of New York

© 2006 - 2013 CRRC Azerbaijan. All rights reserved.