XİDMƏTLƏR

QTRM Azərbaycanda və regionda kritik meyllər və gözləntilərin təhlili və analizi ilə tədqiqatçılar, hökumət, donorlar, QHT və özəl sektorlara 10 illik təcrübəyə malikdir. QTRM sektorlar, populyasiyalar və ölkələr arasında dəqiq müqayisə etməyə imkan verən test edilmiş metodologiyalardan istifadə edərək tədqiqat, analiz və təlim təklif edir. QTRM-nin ictimai məlumat bazaları hər kəsə Azərbaycan və Cənubi Qafqazdakı sosial və siyasi tendensiyaları anlamaq və qiymətləndirmək imkanı verir. QTRM aşağıdakı xidmətləri nəzərdə tutan xidmətlər göstərir və fəaliyyət göstərir:

  •   Alim və tədqiqatçılar üçün ölkələrində peşəkar səviyyədə tədqiqatın aparılması məqsədilə yüksək keyfiyyətli mənbələrlər təmin etmək.  Tədqiqat və qiymətləndirmə bölməsinə baxın.
  • Yerli sosial elmlər üzrə ixtisaslaşan tədqiqatçıların, alimlərin və siyasət üzrə tədqiqatçıların bazasını möhkəmləndirmək. Təlimlər bölməsinə baxa bilərsiniz.
  • Alimlər, tədqiqatçılar və tətbiq edənlər arasında siyasi təhlil və formulyasiya istiqamətində təşviq və imkanlar barədə əməkdaşlığı genişləndirmək.   Nəşrlər və Konfranslar bölmələrinə baxın.