Tarix

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzləri proqramı (CRRC) Cənubi Qafqazda sosial elmlər tədqiqatlarının və ictimai siyasətin təhlilinin gücləndirilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Nyu-York Karnegi Korporasiyası və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu (EPF) arasındakı bir ortaq proqram kimi, bizim əsas məqsədimiz, yüksək keyfiyyətli tədqiqat imkanlarının genişləndirilməsini artırmaq, tədqiqat potensialını gücləndirmək, ictimai elmi tədqiqatçılar və siyasət arasında dialoq və əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. 2003-cü ildən Mərkəzlərin açılışı ilə əlaqədar olaraq, QTRM Cənubi Qafqaz sosial elm ictimaiyyəti üçün ictimai elmi tədqiqatçılar üçün ədəbiyyat, məlumat və peşə hazırlığı üçün açıq imkanların yaradılması ilə məşğul olur. Mərkəzlər tədqiqatçılar üçün orijinal işi davam etdirməyi, araşdırmalarını möhkəm empirik məlumatlara əsaslanmasına və daxili siyasi tədqiqatı artan cəmiyyətdə tətbiq etməyə imkan yaradlr.