Nəşrlər

AƏF/ QTRM Azərbaycan, siyasətçilər, alimlər və ictimaiyyət üçün orijinal tədqiqat sənədləri və digər nəşrləri çaliyyələşdirir və yayımlayır. AƏF/QTRM Azərbaycan tərəfindən dəstəklənən nəşrlər ictimai elmi tədqiqatların və məlumatların idarə edilməsinə dair qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən missiyaya sadiqdirlər. Aşağıdakı nəşrlərimizlə tanış ola bilərsiniz:

İctimai siyasətin problemləri üzrə sosial araşdırmalar

QTRM  Azərbaycan,  ictimai siyasətə dair Azərbaycanda ilk nəşri işıq üzü gördü. Bu nəşr ictimaiyyətə açıqdır və sosial elmlər elm tədqiqatçılarının siyasət vermə prosesində gücləndirilməsinə yönəlib. Son 20 ildə sosial elmi ekspertizanın artmasına baxmayaraq, Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli tədqiqat və onun tətbiqi arasında tez-tez bir boşluq olması müşahidə olunub. Cari nəşr Azərbaycanda tədqiqatçılar və siyasətçilər arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yolu ilə bu boşluğu aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. “Araşdırma toplusunun” in ictimai siyasət missiyası Azərbaycanda mövcud çağırışların və inkişafların aradan qaldırılmasında alternativ bir fikir verməkdir. Sosial elm ictimaiyyətinin, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, özəl qurumların və ictimai qurumların bir araya gəlməsi üçün əsas problemlərin həlli üçün səmərəli həllərin tapılmasının vacibliyini vurğulayır. Cari topluda cəmlənən on beş sənəd metodik riayət və onların mövzusunun vacibliyinə əsasən diqqətlə seçilib. Təhsil, enerji və ətraf mühit, inkişaf və iqtisadiyyat, gender və məşğulluq, münaqişələrin həlli kimi ictimai və ictimai siyasətin bir sıra əsas sahələrində geniş məsələlər müzakirə olunur. Əslində, müxtəliflik həcmin əsas mövzusu kimi təsbit edilə bilər. Müxtəlif mövzulara əlavə olaraq, yazılarda müxtəlif yanaşmalar (yuxarıdan aşağı və aşağıdan yuxarı) tətbiq edir; makro səviyyəli dövlət siyasətindən mikro səviyyəli vəziyyət araşdırmalarına qədər müxtəlif təhlillər səviyyələri və müxtəlif tədqiqatlar, o cümlədən iddialar, sənədlər, araşdırmalar və müsahibələr göstərilir. Bununla belə, onlar ciddi empirik tədqiqatların və güclü siyasət istiqamətlərinin birləşməsi ilə toplanırlar. İctimai siyasətlə bağlı toplunu bu linkdən tapa bilərsiniz.

İctimai Siyasət Problemləri üzrə Sosial Tədqiqatlar.

Akademik yazı dərsliyi

Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın ali təhsil müəsisələrində akademik yazı standartlarının artırılması və tələbələrin akademik bütövlüyə uyğun standartlara uyğun olaraq ardıcıl, mübahisəli sənədlərin yazılmasına kömək etməsi idi. Ümidvarıq ki, həm müəllim heyəti, həm də tələbələr bu dərslikdən öz işlərində faydalanıblar. Eyni zamanda, bu dərslik mərkəzimizin bu qəbildən ilk təcrübəsidir. Bu baxımdan gələcəkdə necə inkişaf etdirmək barədə fikirlərinizi və təkliflərinizi bizimlə bölüşməyə çağırırıq. Bu dərslik Xəzər Universitetinin və Azərbaycan Dillər Universitetinin müəllimləri ilə məsləhətləşmələr nəticəsində hazırlanıb. Bu təlimatın dərc edilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kiçik Qrant Proqramı ilə mümkün olub.

Akademik Yazı Üzrə Bələdçi. 

Azərbaycanda gender-həssas Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Məlumatların (2008-2019-cu illər) toplanması və təhlili. Tədqiqat işi

Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi, BMT-nin İnkişaf Proqramının qismən maliyyələşdirdiyi və icra etdiyi “Genderə-həssas Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin Həyata Keçirilməsində Vətəndaş Cəmiyyətinin Rolunun Artırılması” layihəsi çərçivəsində DataHub MMC və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun ekspertləri “Qadınların səsinin Aşkarlanması” adlı təşəbbüs həyata keçirilir.

İcrası DataHub MMC-nin  və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun ekspertlərinə həvalə olunmuş fəaliyyət BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin gender yönümlü implementasiyasına dəstək olmaq üçün regionda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarımın bilik və bacarıqlarının artırılmasını, bu istiqamətdə kiçik miqyaslı təşəbbüslərə və tədqiqat işinin aparılmasına dəstək verməyi özündə  ehtiva edir. Bu məqsədlə bir çox fəaliyyətlərlə yanaşı, Azərbaycanda genderə  dair 2008-ci ildən bugünə qədər aparılmış tədqiqat və datanın toplanması və onların genderə həssas DİM-in hədəf və indikatorları ilə əlaqələndirilməsi, etibarlı mənbələrdən akademik məqalələr, ölkə hesabatları, siyasət sənədləri, sorğu nəticələri və proqram qiymətləndirmələrini əhatə  edən məlumatların toplanması, habelə Gender məsələləri sahəsində çalışan yerli VCT-lər , aidiyyatı dövlət orqanları (Məs. Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi), həmçinin Avropa Birliyi və BMT-nin İnkişaf Proqramı daxil olmaqla beynəlxalq maraqlı tərəflərdən indiyədək apadıqları tədqiqat işləri haqqında məlumatların toplanması üçün tədqiqat işi aparılmışdır.

Bu tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycanda gender-həssas Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə məlumatların toplanması və təhlil edilməsidir. Ümumilikdə BMT tərəfindən üzv ölkələrlə 2030-cu ilə kimi yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi razılaşdırılmışdır ki, onlardan biri – Məqsəd 5 məhz gender bərabərliyinin bütün sahələrdə təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu məqsəd (“Gender bərabərliyinə nail olmaq, bütün qadın və qızların səlahiyyətləndirilməsi”) özündə 9 hədəfi birləşdirir. Tədqiqat işi məhz bu 9 hədəf üzrə Azərbaycanda həyata keçirilən işlər, xüsusilə də qanunvericilik və aparılan araşdırma və sorğu məlumatlarını sistemli şəkildə təhlil edir. Eyni zamanda bəzi digər DİM-lərin də bir sıra gender həssas hədəfləri mövcuddur, lakin onların əksəriyyəti məhz DİM 5 məqsədinin hədəfləri ilə üst-üstə düşdüyündən onlar bu tədqiqat işinin predmeti kimi seçilməmişdir. Bu DİM-lər üzrə mövcud məlumat bazasının təhlili müxtəsər formada Əlavə 1-də verilmişdir.

Təhlil zamanı 40-a yaxın müxtəlif siyasət sənədləri, qanunlar, beynəlxalq və yerli qurumların araşdırma, hesabat, rəy və qiymətləndirmə sənədləri, sorğular, müstəqil tədqiqat işləri, kitablar, icmal sənədləri nəzərdən keçirilmiş və boşluqlar müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda hər bir hədəfin mövzusuna uyğun olaraq ölkə qanunvericiliyi də nəzərdən keçirilmiş və məzmun analizi aparılaraq gender-həssas yanaşmanın nə dərəcədə tətbiq olunması (gender mainstreaming) araşdırılmışdır.

Collection and Analysis of information on Gender-Sensitive Sustainable Development Goals in Azerbaijan (2008-2019)