Konfranslar

QTRM tədqiqatçıların görüşə biləcək, şəbəkə yaratmaq, son işlərini təqdim etmək və bölgədəki davam edən sosial trendləri müzakirə etmək üçün regional konfranslar təşkil edir. Bu səhifə  QTRM-in keçmiş metodoloji konfransları ilə bağlı məlumat verir.

Cənubi Qafqazda İnkişaf Araşdırma: Metodik İnnovasiyaların müzakirəsi, 24-25 İyun 2016

Konfransın məqsədi Cənubi Qafqazda son siyasi, iqtisadi və sosial tendensiyaların öyrənilməsində metodoloji yanaşmaların müzakirəsidir. Konfrans, xüsusən empirik sosial tədqiqatların innovativ təcrübələrinə yönəlib və Cənubi Qafqazda sosioloji tədqiqat təcrübəsinin inkişaf etdirilməsinə sadiq olan yerli və beynəlxalq iştirakçıları bir araya gətirəcəkdir. Bu, konstruktiv müzakirələrə yönəlmiş nisbətən kiçik bir konfrans olacaq.

Cənubi Qafqaz və onun qonşuluğunda transformasiyalar, 26 iyun 2015

Cənubi Qafqazda və onun qonşuluğundakı sosial-iqtisadi və siyasi iqlim daim dəyişir. Bu transformasiya prosesi ortaya çıxan postsovet məkanının hər birində müxtəlif təzahürlərə malikdir. Bizim məqsədimiz Cənubi Qafqazda və onun qonşuluğundakı postsovet məkanında transformasiyaların milli və beynəlxalq aspektlərini araşdırmaq və yeni demokratik ölkələrin regional və beynəlxalq siyasət tendensiyalarını təhlil etmək, yeni metodik yenilikləri təşviq etməkdir. Konfransda konstruktiv “necədir” müzakirələri diqqət mərkəzində olub, tədqiqatçılara metod və tapıntıları müzakirə etmək və müqayisə etmək imkanını təklif edib.

Cənubi Qafqaz və onun qonşuluğunda sosial ədalətin ölçülməsi, 25 iyun 2014

İyunun 25-də Tbilisi Dövlət Universitetində QTRM-in ikinci illik metodik konfransı keçirilib. Konfrans, əllidən çox iştirakçı və təqdimat proqramı ilə  Cənubi Qafqaz siyasətçilərini və tədqiqatçılarını bir araya gətirib. Konfransın məqsədi metodik yeniliklər vasitəsilə Cənubi Qafqaz və onun qonşu coğrafi bölgələrində sosial bərabərsizliyin forma, səbəbləri və nəticələrinin araşdırılmasını genişləndirmək və dərinləşdirməkdir.


QTRM tədqiqat metodları konfransı, 20 İyun 2013

20 iyun 2013-cü ildə, QTRM Tbilisidə Cənubi Qafqazdan və xaricdən olan tədqiqatçıların iştirakı ilə sosial elmlərdə metodik inkişafları müzakirə etmək üçün tədqiqat metodları ilə bağlı konfrans keçirib. Konfransda konstruktiv “necədir” müzakirələr diqqət mərkəzində olub, tədqiqatçılara metod və tapıntıları müzakirə etmək və müqayisə etmək imkanını təklif edib. Təqdimatçılar üçün yüksək səviyyəli müzakirələrə və rəylərə nail olmaq üçün tədqiqatçılar məhdud sayda sənəd qəbul edilib. Təqdimatçılar kəmiyyət və keyfiyyət metodları üzrə tədqiqatlarda ixtisaslaşan bütün sosial elmlərdən (məsələn, iqtisadiyyat, demoqrafiya, sosiologiya, siyasi elmlər və psixologiya) alimlər idi.