Təlimlər

QTRM il ərzində sosial elmlər mövzusunda müxtəlif təlim kursları, seminarlar və mühazirələr təşkil edir, yerli və xarici ekspertləri yerli və regional səviyyədə natiqlər və təlimçiləri byra cəlb edir.

         Tədqiqat metodları üzrə seminarlar

Sosial elmlərdə irəliləyiş tədqiqatların elmi cəhətdən yaradılmasına, oxumasına, dəyərləndirilməsinə və tənqid etməyə imkan verən insanlardan asılıdır. Biz yerli tədqiqatçıların metodoloji bacarıqlarının artırılması və müvafiq statistik proqram paketlərini istifadə , eləcə də imkanlarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş müntəzəm seminarlar keçiririk.   Ənənəvi olaraq Azərbaycan təhsil sistemində zəiflik, metodoloji bacarıqları ətrafdakı cəmiyyətin sistemli və sərt bir şəkildə anlayışının təməlini təşkil edir. Seminarlar tədqiqatçılara tədqiqatların necə tərtib ediləcəyini, tədqiqat sualını formalaşdırmaq, keyfiyyət və kəmiyyət məlumatları toplamaq və təhlil etmək, ölkədə aparılan sosial elmi tədqiqatların keyfiyyətinin qurulmasına kömək etmək üçün məlumat verir.   Daha geniş şəkildə, biz bu bacarıqların inkişafını təşviq etməklə ölkədə tədqiqat metodologiyasına hörmət mədəniyyətinin qurulmasını istəyirik.

Dəyirmi masa müzakirələri

QTRM tədqiqatçıları, ictimai idarə ediciləri və Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinin digər siyasətçilərini regionda əsas ictimai- siyasi məsələləri və siyasətin formalaşması tendensiyalarını müzakirə etmək, tədqiqatçılar və tətbiq edənlər arasında fənlərarası dialoq təşviq etmək üçün cəlb edir. Mərkəz inkişaf etməkdə olan dövlət siyasət institutlarına informasiya və təhsil yardımı, eləcə də tədqiqatçılar və siyasət tətbiq ediciləri üçün müxtəlif şəbəkə imkanları təmin edir.

İrəliləyişdə olan iş (WiP) müzakirələri

Bizim formal tədbirlərimizlə yanaşı, QTRM Azərbaycan mütəmadi olaraq hər səviyyədə olan tədqiqatçıların tədqiqatlarını erkən və ya son mərhələdə təqdim etməyə və digər tədqiqatçılardan rəy göndərməyə dəvət edir. Bu tədbirlərdə hər zaman həm metodologiya, həm də məzmun ətrafında canlı müzakirələr aparılır.